AİLE TERAPİSİ

Aile, toplumun en küçük yapı taşı olmakla beraber sosyolojik ve psikolojik anlamda hayatlarımızda olağanüstü etkisi olan bir yapıdır. Bazen sadece eşlerin içinde bulunduğu bazen ise çocuklar ve diğer akrabaların olmasıyla daha genişleyebilen bir yapıya sahiptir. Günümüzde aileler gittikçe küçülmekte ve aile bağları azalmakta… Tabi ki bu durumun hayatımız, psikolojimiz, ilişkilerimiz ve toplumumuzun sosyolojik yapısı üzerinde önemli etkileri vardır. Aile terapisinde bu etkileri, aile içindeki çatışmaları ve ilişkileri ele almak esastır. Aile temel itibariyle bir sistemdir. Bu sistemin sağlıklı işleyişi için çeşitli kurallar vardır. Aİle terapisi bu kuralların işleyişiyle ilgilenir.

İÇİNDEKİLER

Aile Terapisi Nedir ?

Aile terapisi, temelde ebeveynlerin birbirleriyle olan iletişimi, daha sonrasında ebeveynlerin çocuklarla ve çocukların kendi aralarındaki iletişim kalıplarını değerlendirir ve bunlara müdahalede bulunur. İster iki kişiyle isterse daha kalabalık ortamlarda kurulan ilişkilere baktığımız zaman, iletişim probleminin temelinde bir takım sıkıntıların yattığı görülebilir. Bu problemlerin başında kişilerin birbirini değiştirmeye çalışması gelir. Tabi ki bir kişinin diğerini olduğu gibi kabul etmeyip değiştirmeye çalışması sistem ve ilişkiler üzerinde ciddi bir kaygı yaratır. Dolayısıyla aile terapisinde, ilişki içerisindeki kişilerin birbirlerini değiştirmeden kabul etmeleri son derece önemlidir.

Aile içerisindeki başka bir problem, çeşitli sebeplerle bir ya da birden fazla kişinin saldırganca bir tutum benimsemesidir. Bu saldırgan tutumlar karşı tarafta kaygı yaratmakla birlikte, bir süre sonra kendini kapamaya ve duvar örmeye neden olacaktır. Bu ilişki içerisine ister ebeveynler, ister çocuklar olsun, bir tarafın saldırganlaştığı, diğer tarafın ise sürekli savunmada olduğu bir ilişki çıkmazla sonuçlanacaktır. Bu çıkmazı sonlandırmak ve ilişkilerin rayına oturmasını sağlamak da aile terapisinin bir hedefidir.

Aile terapisinin bir diğer amacı, aile içerisindeki iletişim problemlerini tanımlamak ve bu problemlerin çözümü için aile bireyleriyle görüşmeler yapmaktır. Bu görüşmeler vasıtasıyla aile içindeki bireylerin hangi iletişim kalıplarına sahip olduğu, hangi kalıplardan rahatsız olduğu ve nasıl bir iletişim özlemi içerisinde olduğu kişilerle konuşulur. Aile içindeki iletişim problemlerinin çözüme kavuşmasıyla beraber aile üyeleri arasındaki paylaşımın arttırılması ve aile bağlarının kuvvetlendirilmesi hedeflenir. 

Aile Terapisi Neyi Amaçlar ?

Aile bizi var eden, içinde kendimizi tanıdığımız, kendimizi var ettiğimiz, tüm ilişki kalıplarını öğrendiğimiz müthiş bir organizasyondur. Henüz bir bebek iken kendimiz hakkında hiçbir bilgi sahibi değilken, henüz bir BEN ortada yokken aile içerisinde kimliğimiz oluşur. Kendimizi nasıl tanımlayacağımız anne babamızın bize olan bakışlarıyla, bize olan tavırlarıyla bağlantılıdır. Bunun üzerine çok güzel bir söz vardır : Her insanın 3 ebeveyni vardır ; anne, baba ve onların arasındaki iletişim…. Yani aile içerisinde anne babamızın birbirleriyle kurduğu iletişim de bizim kimlik ve kişiliğimizin oluşması üzerinde çok önemli bir katkıya sahiptir.

Bu girişi yaptıktan sonra aile terapisi neyi amaçlar sorusunun yanıtlarına gelebiliriz. Bu kadar önemli bir birliktelik olan ailede de çeşitli sorunların görülmesi muhtemeldir. Bu sorunların birkaçını “aile terapisi nedir?” başlığı altında irdeledim. Ama sorunlar yalnızca bunlardan ibaret değildir. Aile içerisinde madde kullanan bireyler olabilir. Aile içerisinde psikolojik ya da fizyolojik sorunlarla boğuşan bireyler olabilir.  Aile içerisinde anlaşmazlıklar olabilir. Çocukların okul problemleri olabilir.  Aile bireylerinden biri ya da birden fazlası aileden ayrılmak zorunda olabilir.  Aile üyelerinden biri bir yakınını kaybetmiş olabilir. Ailede tutulmamış yas, kültürel travmalar, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan sorunlar, boşanma vb. birçok sorun olabilir.  Bu ve buna benzer tüm sorunlar pendik aile terapisinin bir çalışma alanı olabilir.

Yukarıda saydığım tüm konu başlıkları özü itibariyle aileyi ve aile sistemini etkiler. Aile öyle bir sistemdir ki, içerisindeki bir bireydeki en ufak bir değişim bile diğer bireyleri etkileme potansiyeline sahiptir. Bunu bir makinenin dişlilerine benzetebiliriz. Bu dişliler birbirlerine bağlı bir sistem oluşturur ve bu sistemin bir arada çalışması sonucu makine işlevsel olur. Değişen dünya ile birlikte ailede ortaya çıkan sorunlar da değişmiştir. Ortaya çıkan sorunların daha komplike olması ve aile kurumunun daha kolay yıkılması gibi problemler nedeniyle çağımızdaki psikolojik rahatsızlıkların sayısı ve derinliği git gide artmaktadır. 

Tüm bu problemlerin çözümünde, aile içerisindeki bireylerin birbirlerine saygı duyarak, sevgi bağlarını kuvvetlendirerek, iyimser ve affedici bir tutumla çalışarak hem ailenin hem de toplumun ruh sağlığına çok önemli katkılar sunulabilir. Pendik Aile terapisinin başlıca amaçları bunlardır. 

Aile Terapisi Kaç Seans Sürer ?

Aile terapisinin kaç seans süreceği birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörler arasında; sorunun ne derecede çözüme yakın olduğu, aile bireyleri arasındaki bağın kuvveti, ailenin problemlerinin çözümü için  bireylerin duygusal ve düşünsel yatırım düzeyleri vb. Tabi ki tüm bu saydığımız etmenlerin yanında maddi etmenler de aile terapisinin  ne kadar süreceğine etki eder. Avrupa ve Amerika’daki yaygınlığı göz önüne alındığında aile terapisinin maalesef ülkemizdeki uygulama alanı çok kısıtlıdır. Dolayısıyla hem uzmanların hem de ailelerin bu alana yaptığı yatırım daha azdır. Aile terapisi pendik genellikle tek seans üzerinden değil çift seansın birleştirilmesinden oluşur. Bireysel seanslar için gerekli olan süreden çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğundan böyle bir uygulama yapılmıştır. Bu seanslar, süresi ve sıklığı ailenin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Genellikle haftada bir ya da iki görüşme şeklinde gerçekleştirilir. Toplam seans sayısı aileden aileye değişiklik göstermekle beraber genellikle sekiz ile yirmi seans arasındadır. Tabi bu seans sayıları mutlak değildir. 

Aile Terapisi Pendik

Aile terapisi Pendik bölgesi, Tuzla, Kartal, Kurtköy, Maltepe ve yakın çevrelerde terapistler tarafından uygulanmaktadır. Eğer siz de aile terapisi almayı düşünüyorsanız daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz İLETİŞİM Bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz.