Pendik çift terapisti

Çift Terapisi

 İçindekiler

Çift Terapisi Pendik

Yaşadığımız hayat şartları gün geçtikçe değişmekte, bu değişim insan olarak bizleri ve yakın ilişkilerimizi de elbette etkilemekte… Doğduğumuz andan itibaren insanın belki de en temel ihtiyaçlarından biri bağlanma ihtiyacıdır. Bu ihtiyacımızı hayatımızın ilk yıllarında anne-baba (temel bakım verenler) ile ; hayatımızın geri kalan yıllarında ise romantik ilişkilerle tatmin ederiz. Bu bölümde, hayatın ilerleyen dönemlerindeki romantik ilişkilerinde problem yaşayan bireylerin öğrenmesinin faydalı olacağını düşündüğüm bilgilerin yanında, çift terapisi pendik ve çift terapisi tuzla vb. araştırmalarınıza ışık tutacağını düşündüğüm bilgiler vermeye çalışacağız.

Çift Terapisi Nedir ?

Yukarıdaki giriş bölümünde, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birinin bağlanma ihtiyacı olduğuna değindik. İnsanın bağlanma ihtiyacı bir ömür boyu sürer. Yaşamın ilk yıllarında anne babasına hem duygusal hem de fiziksel olarak bağlı ( ve bağımlı) olan çocuklar anne-babalarıyla (bakıcılarıyla) kurdukları bu ilişki sayesinde ruh dünyalarının temellerini atarlar. Bu temellerin sağlıklı olup olmadığı gelecekteki eş seçimlerimizi doğrudan etkiler. Bir insandan hoşlandığınızda, bir insana bağlandığınızda, bir insana aşık olduğunuzda onda sizi çeken nedir ? diye bir soru yöneltsek ne cevap verirdiniz ?

Bu soruyu gerek bireysel psikoterapi, gerek çift terapisi almak isteyen danışanlara sorduğumuzda net cevaplar alamadığımızı gördük. Elbette karşı tarafta kişiyi kendine çeken ya da kişinin çekici hissettiği bazı özellikler sayılabilir. Ama karşımızdaki insanı diğer insanlardan ayıran ne olmuştur sorusunun cevabı her zaman belirgin değildir. Bu sorunun cevabı genellikle çocukluk yıllarımıza dayanır. Çocukluk yıllarında anne babamızla kurduğumuz ilişki vesilesiyle bir takım kodlar bilinçdışımıza yerleşir. Bu kodlar vesilesiyle eş tercihimizi yaparız. Seçtiğimiz eş, bazen çok farklı bir kültürden, çok farklı bir inanıştan ve çok farklı değer yapılarından geliyor olabilir. Bazen ise aynı kültür ve aynı sosyolojik yapıdan gelir. Eşimiz hangi kültürden, hangi inanıştan geliyor olursa olsun eşimizle belli konularda anlaşmazlık yaşama ihtimalimiz yüksektir.

Dünya çapında eşler arasında yapılan uzun soluklu araştırmalar eşler arasındaki çatışmaların %69’unun çözelemediğini göstermiştir. Böylesi yüksek çözümsüz çatışmaların ortasında bir ilişki nasıl sağlıklı ilerleyebilir ? İşte bu noktada, sağlıklı ilerlemeyen, duygusal, düşünsel ve bedensel tatminin olmadığı bir ilişkiyi kurtarmak için çift terapisi çok ama çok önemlidir.

Çift Terapisinde Ne Yapıyoruz?

Herhangi bir alandaki problemi çözebilmek için sorunu doğru doğru tanımlayabilmek olmazsa olmazdır ! Çiftlerin arasındaki sorunlar ilk başta küçük kırgınlıklardan, uyumsuzluklardan başlayarak büyük duygusal ve bedensel kopukluklara doğru gider. Çiftler genellikle bu kırılmaları ve kopuklukları hissetseler de bunları onarma girişimleri yerine halı altına süpürmeyi tercih ederler. Yine yapılan kapsamlı araştırmalar gösteriyor ki; çiftler ilişkilerinin başlamasından ortalama 6 yıl sonra çift terapisine başvurmaya seçiyorlar. Peki ama bu 6 yıl içerisinden neler oluyor ? Çiftin ilişkisi ne gibi kopukluklar olmuş ? Çiftin ilişkisinin güçlü ve zayıf yanları nelerdir ? Bu ve buna benzer birçok soruya yanıt vermek, pendik çift terapisinin ve çift psikoloğunun başlıca hedefidir.

Çift Terapisi Seans Süreci

Çift terapisinde, yıkılan ya da yıkılmaya yüz tutan ilişkileri kurtarmanın en önemli gerekliliği çiftin bu ilişkiyi gerçekten kurtarmak istemesidir. Çoğu zaman çiftler ilişkisinde belli başlı sorunların olduğunun farkındadırlar ama bu sorunları nasıl çözeceklerini bilemezler. Çift terapisinde danışanların yaşadıkları bu karmaşayı çözmek için çift psikoloğu tarafından kapsamlı bir değerlendirmenin yapılması çok önemlidir.  Bu değerlendirme kapsamında;  çiftin seans içerisindeki duygusal, düşünsel ve bedensel gözleminin yanında, tartışma esnasındaki fizyolojik sürecin de izlenmesi gereklidir. Bu gözlemlere ek olarak çifte çeşitli testlerin uygulanması pendik çift terapisinin olmazsa olmazıdır. Tüm bu gözlemlerin ardından çift psikoloğu danışanlarını ayrı ayrı görüşmelere dahil ederek kişilerin geçmiş yaşam deneyimleri hakkında da bilgi sahibi olur.

Daha sonra,  toplanan bu verilerin kapsamlı değerlendirmesi çiftle beraber yapılır. Yapılan bu değerlendirme sonucunda çiftin ilişkisinin problemli noktaları teşhis edilir ve bu noktalara müdahale için gerekli çalışmalar planlanır. Pendik Çift terapisinin bir sonraki hedefi, planlanan bu müdahalelerin uygulanması ve çiftin hayatında etkinlik kazanmasıdır.

Çift Terapisinde Sık Görülen Problemler

Yukarıda çiftlerin ilişkilerinin başlamasından ortalama 6 yıl sonra çift terapisine başvurduğundan bahsetmiştim. Bu süreçte elbette çiftlerin yaşamlarında belli başlı kopukluklar, soğumalar ve uzaklaşmalar görülüyor. Bununla birlikte, Pendik çift terapisinde eşlerin ilişkilerini gözlemlerken en çok gördüğümüz ve çift ilişkisini en olumsuz etkilediğine inandığımız mahşerin 4 atlısından bahsetmek istiyoruz. Peki nedir bu mahşerin 4 atlısı ?

Mahşerin 4 atlısı, çiftin ilişkilerini en çok hırpalayan ve ruhlarına en çok zarar veren 4 duygudur. Bu duygular: Eleştiri, savunma, aşağılama ve duvar örmedir. Çiftlerin ilişkilerinin aksamaya başlamasından sonra eleştirilerin sürekli devreye girdiği bir bölüm vardır. Eşlerden biri diğerini sürekli eleştirir ve tüm problemlerin karşı taraftan kaynaklandığına inanır. Bu düşünce tarzı problemlidir çünkü bir ilişkide hiçbir problem tek taraflı değildir ! Bir kişinin ya da her ikisinin eleştirel olduğu bir ilişkide ise bir süre sonra savunmalar başlar. Savunmalar, ilişkinin iletişim kısmını çok ciddi  engelleyen bir süreçtir. Artık iki kişi iletişim kurmayı bırakıp savunma pozisyonuna geçer.

İlişkideki bir diğer ve tehlikeli duygu ise aşağılamadır. Aşağılama, karşıdaki insanın doğrudan karakterine, inançlarına ve kültürel değerlerine yapılır. Bu değerler ve kişilik insan için varoluşsal bir önem arzettiğinden aşağılama genellikle çok ciddi tahribatlar yaratır. İlişkinin sağlıklı ilerleyebilmesi için aşağılamanın yarattığı tahribatın çiftler tarafından görülmesi ve sonlandırılması gerekir. Son olarak bu duyguların ve yıpranmış bir ilişkinin sonucu olarak çiftlerden biri ya da her ikisi duvar örmeye başlar. Duvar örmenin olduğu bir ilişkide iletişim tamamıyla kopmuştur ve bu durum çift ilişkisinin köküne koyulmuş bir dinamitten farksızdır. Pendik çift terapisi yaklaşımı tüm bu duygular üzerine çalışmakta ve çiftlerin bu noktalardaki deneyimlerini anlamlandırmaya ve şekillendirmeye gayret etmektedir.

Çift Terapisinde Çalışılan Diğer Konular

Çift terapisi, iki farklı insanın, iki farklı dünyanın, iki farklı kültürün bir araya gelmesiyle çatışmaları sonlandırmasını amaçlamaz ! Çiftlere, çatışmaları sonlandırmaktan ziyade çatışmaları yönetme becerileri kazandırmayı amaçlar. Peki hangi konulardaki çatışmalar : iki kişinin kültürel çeşitliliği, geçmiş yaşam deneyimleri, aldatma/aldatılma, kıskançlık problemleri, cinsel problemler, iletişim problemleri, kişisel yaşam alanları ve sorumluluklar vb.

Çift terapisi ve terapi  süreci hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz iletişim kısmından bizimle bağlantıya geçip sorularınızı sorabilirsiniz.