Hakkımızda

Uzman Ekibimiz

Ruh sağlığı alanında çalışmanın zorluğunu çok iyi biliyor ve danışanlara daha faydalı olabilmek için başarılı bir eğitim hayatının gerektiğini düşünüyoruz. Hayat boyu sürecek ve hiç bitmeyecek bir eğitim hayatı... Bu süreçte, bizler için en önemli olanın, önce danışanın ruh sağlığına zarar vermemek, daha sonra ise danışanı olabildiğince iyi bir duruma getirmek için destek olmak, olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilinçle, tüm uzmanlarımız kapsamlı bir eğitim, danışan formülasyonu ve süpervizyon süreçlerinden geçmiş ve geçmektedirler. Uzmanlarımız 4 yıllık lisans eğitimine ek olarak 2 yıl yüksek lisans yaparak Klinik Psikolog ünvanını almış kişilerdir. Pendik psikolog tavsiyesi yazımızda ruh sağlığı uzmanlarının hangi bölümlerden mezun olmaları gerektiğinden bahsetmiştik ( Buraya tıklayarak okuyabilirsiniz ). Uzmanlarımız, danışanları daha iyi anlayabilmek ve onlara yardımcı olabilmek için ayrıca çeşitli alanlarda psikoterapi eğitimleri almışlardır. Bu eğitimler şunlardır :

1. Bütüncül Yönelimli Dinamik Psikoterapi Eğitimi ( 3 yıl )

İnsanların ruhsal sıkıntılarını anlamak ve onlara çare bulabilmek için 100 yılı aşkın süredir psikoloji ve psikoterapi alanında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaları başlatan isimlerin başında, hemen herkes tarafından tanınan Sigmund Freud gelir. Freud, insanın ruhsal dinamiklerini tanımlamak için kendi topografik kuramını geliştirmiş ve psikanaliz ekolünü kurmuştur. Sonrasında birçok takipçisi Freud'un açtığı yolda ilerleyerek kendi kuramlarını ortaya koymuştur. Bunların bir kısmı, insanın ruhsal sorunlarının bilinçdışı dinamiklerden kaynaklandığını; bir kısmı çocuklukta temelleri atılan bazı temel inanç ve olumsuz düşüncelerden kaynaklandığını; bir kısmı sosyal öğrenmelerden kaynaklandığını; bir kısmı ise davranışçı öğrenmelerden kaynaklandığını savunmuştur.

İnsanı anlama çabası içerisinde ortaya atılan tüm kuram ve düşünceler bizim için kıymetlidir. İster psikanaliz, ister psikodinamik terapiler, ister bilişsel davranışçı terapi, ister gestalt terapi, ister şema terapi ve adını saymadığımız diğer terapiler olsun, hepsi doğru ve anlamlı kuramlar ve tedavi teknikleri ortaya koymuştur. Bizler, danışanlarımıza daha faydalı olabilmek adına, dinamik bir ruhsal formülasyona ek olarak çeşitli bilişsel, davranışçı, gestalt, duygu odaklı ve diğer terapi tekniklerini kullanan bütüncül bir yaklaşımın faydalı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, hiçbir düşünce, hiçbir kuram, hiçbir teori tek başına %100 doğru ve geçerli değildir. Bazı durum ve problem alanlarında bilişsel davranışçı terapi teknikleri daha etkili olabilirken bazı problem alanlarında ise psikodinamik yaklaşımlar faydalıdır.

Uzmanlarımız, Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde, Uluslararası Bütüncül Psikoterapi Araştırma Birliği (SEPİ) başkanı Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ tarafından verilen ve 3 yıl süren Bütüncül Psikoterapi Eğitimini tamamlamıştır. Almış oldukları bu eğitim sürecinde tüm terapi teknikleri ve yaklaşımları kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Bu eğitim içeriğinde :

a. Teori:

1 yıl ve 288 saat süren ve teorik altyapıyı kuvvetlendindiren ilk yıl insanın psikolojik ve biyolojik yapısını anlamak için aşağıdaki kuramlar üzerine çalışılmıştır.

 • Psikoseksüel Gelişim Kuramı
 • DSM ( Mental Bozuklukların El Kitabı )
 • Bilişsel Davranışçı Terapi ve Kuramı
 • Dürtü Çatışma Kuramı
 • Ego State Terapi yaklaşımı
 • Nesne İlişkileri Kuramı
 • Masterson ( Terk Depresyonu Kuramı)
 • Kendilik Psikolojisi Kuramı ( Kohut )
 • Transaksiyonel Analiz
 • Nörobiyolojik Kuram
 • İlişkisel Psikoterapi
 • Grup Terapisi
 • Hipnoterapi

b. Formülasyon

Terapistlerimiz, bir yıl süren hasta formülasyonu sürecinde yukarıda saymış olduğumuz kuramlar çerçevesinde çeşitli hastalıkları ve hastaları takip etmiş ve hastalıklarına sebep olan durumları farklı kurumlar çerçevesinde formüle etmişlerdir. Bu süreçte, her ay farklı danışan ve farklı problemler ele alınmıştır.

c. Süpervizyon

Bir terapistin öğrendiklerini hayata geçirebilmesi için belki de en önemli ve kritik süreç süpervizyon sürecidir. Bir yıl süren süpervizyon sürecinde terapistlerimiz, farklı danışan gruplarını süpervizör hocaları eşliğinde takip etmiş ve öğrendiklerini uygulamaya koymuşlardır.

2. Aile ve Çift Terapisi

Uzmanlarımız çiftlere ve ilişki süreçlerine daha etkili müdahale edebilmek için çift terapisinde Gottman 1.Düzey eğitiminin yanında Duygu odaklı çift terapisi eğitimleri almışlardır.

3. Cinsel Terapiler ( CİSED ve CETAD )

Terapistlerimiz, çiftlerin cinsel hayatlarında yaşadıkları sorunlara müdahale edebilmek için CİSED ( Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği) veya CETAD ( Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği ) tarafından verilen cinsel terapi eğitimlerini başarıyla tamamlamışlardır.

4. Travma Terapisi

Travma, insan hayatını ciddi olarak etkileyen zorlu yaşam olaylarına verilen isimdir. Terapi süreçlerinde travmatize olmuş birçok danışanla karşılaşmak mümkündür. Travma sonrası stres bozukluğu vakalarına faydalı olabilmek için travmanın sistematik duyarsızlaştırılması son derece önemlidir. Terapistlerimiz, alanda en etkili olarak kullanılan travma terapisi eğitimlerini tamamlamıştır.

5. Oyun Terapisi

Çocukların iletişim dillerinin yetişkinlerden farklı olması sebebiyle, geleneksel konuşma terapisinin yerine oyun terapisinin kullanılması en sık rastlanan yöntemlerdendir. Çocuklarla çalışan uzmanlarımız, alanında yetkin oyun terapistlerinden oyun terapisi eğitimi almış ve oyun terapisini uygulamaktadırlar.

Hakkımızda daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.